Köyhyysviikko: Nuoret kirjoittavat köyhyydestä

Saatat pitää myös näistä

4 vastausta

 1. Sekularismi tarkoittaa maailmallisuutta, ei-uskonnollisuutta. Uskonnollisessa kielenkäytössä sekularismi tarkoittaa tämänpuoleiseen maailmaan kohdistuvaa kiintymystä tai maallistumista. Yleensä syynä sekularisaatioon on tieteessä 1200-luvulta lähtien tapahtunut kehitys kohti modernia maailmankuvaa. Keskiajalla kirkko oli vielä ylin auktoriteetti. Sekularismi ei välttämättä tarkoita uskonnosta, luopumista tai aktiivista toimintaa sitä vastaan.

  Näin elämänalue toisensa jälkeen on irrottautunut uskonnosta. Kirkossa taas monet ovat tulkinneet ettei maallistuneet saisi puuttuua kirkon virallisten työntekijöiden varsinaiseen työhön. Esteenä ei kuitenkaan ole vapaaehtoistoimijoiden erillisvapaus avustaa kirkon ja seurakuntien eri palvelu- ja avustustehtävissä. Se on taas järjestely ja asenne kysymys, joka liittyy kasvatustieteisiin.

  Esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden oikeutusta perustellaan vetoamatta Jumalaan. Maailmaa ei enää pidetä hierarkkisena ja pysyvänä järjestelmänä vaan se nähdään muuttuvana.

  Mitä tekemistä sitten sekularismilla on kirkon osallisuus- ja vuorovaikutusamallissa? Kirkko menettää jäseniä eilaisten mielipideilmastossa tapahtuvien muuttuujien kautta. Päivi Räsänen sanoo jotakin ja ihmiset eroavat kirkosta massoittain. Myöhemmin osa liittyy takaisin kirkkoon. Tämä johtuu melko laillia muusta kuin kirkon palvelutyöstä maallikkojen osalta.

  Sekulaari siis tarkoittaa maallista. Kirkon ja valtion eron kannattajien mukaan valtion tulee olla uskontoihin nähden puolueeton. Valtio ja uskonto on erotettu tarkkaan toisistaan muun muassa Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Tämä ei estä Yhdysvaltoja Eurooppaan nähden. Yhdysvallat on silti tälläkin hetkellä kristillisempi maa kuin Eurooppa.

  Myös evankelis-luterilaisen kirkon toimitukset ovat säilyttäneet suosionsa, sillä valtaosa suomalaisista kastetaan lapsena, käy rippikoulun ja lopulta siunataan hautaan kristillisin menoin.
  Tässä välissä ja aikajanassa tapahtuu paljon eli elämän ja kuoleman välimaastossa. Lineaarisesti ja muutoinkin. Eläköön kirkon ja seurakuntien tuleva osallisuus- ja vuorovaikutusmalli.

  Kirjoittaja on kirjanoppimaton.
  Helsingin kaupungin Aikuislukioiden opiskelija

  Armas Merisalmi

 2. Yhtä lailla köyhän kohtelua. Vaatteet kirpputorilta. Ainainen aliarvostaminen. Usko huomiseen. Ennen kaikkea toiminnalliseen jatkamiseen. Nuorten kirjoitukset koskettavat, koska omalta kohdaltani köyhänä autan lapsiani ja lastenlapsiani sekä myös mahdollisuuksien mukaan muitakin.

  Toimeentulotuen saaja,

  Armas Merisalmi

 3. Armas Arkku Merisalmi
  Armas Merisalmi
  1.07 (2 tuntia sitten)

  -> daniel.rasanen
  Hei,

  Pohdittavaa: Mitä hierarkista eroa on tämän päivän evankelisluterilaisella tai roomalaiskatolisella hierarkialla verrattuna tämän päivän papiston ja maallikon suhteen?

  Martti Luther

  Saksalainen Martti Luther ( 1483 – 1546 ) käynnisti Eurooppaa syvällisesti muuttaneen uudistusten ketjun. Luther oli munkkina katolisessa augustinolaisluostarissa ja etsi ahdistuneena vastauksia elämän ja uskon kysymyksiin. Lutherille kirkastui ajatus; ihminen pelastuu ainoastaan Jumalan armon ansiosta.

  Syntyi reformaatio , jonka yksi tärkeimmistä taustavaikuttajista oli maailmankuvan avartuminen. Myöhäiskeskiajalla syntyi kansallisvaltiota korostava ajattelutapa, jonka mukaan valta oli kansan antamaa, ei jumalallista alkuperää.

  Kirkon suhde valtioon määriteltiin kahden regimentin eli hallintovallan opissa. Yhteiskunnassa vaikuttaa maallinen esivalta että kirkko, ja molemmilla on omat erityiset tehtävänsä.

  Uskonnollisissa yhteisöissä on erilaisia rooleja, joita ohjaavat säännöt ja totutut käytänteet. Roolit muodostavat hierarkian, jossa korkeimpana on uskonnollinen johtaja ja alimpana maallikko. Korkeaa asemaa ilmentävät erilaiset statussymbolit, kuten vaatetus ja arvokkaat esineet.

  Toisena esimerkkinä oppikirjan kuvastona esitän Paavi Papa Franciscon ja hänen Katolisen kirkon hierarkiansa. Aikoinaan ihmiset jaettiin kahteen luokkaan, maallikoihin ja papistoon. Maallikot kuuntelivat ja tottelivat ja olivat passiivisen vastaanottavaisia. Maallikot eivät olleet täysivaltaisia ja he olivat papiston johdon alaisia. Papisto sen sijaan oli vihkimyksensä perusteella kirkon luova ja toimiva osa. Hengellinen valta oli keskitetty piispalle. Hänellä oli sekä hengellinen johto, tuomiovalta että rajoittamaton taloudellinen hallintaoikeus kirkkoihin ja kaikkeen niiden omaisuuteen. Piispa asetti papit virkaansa ja häneltä he saivat valtuutensa suorittaa pyhiä toimituksia. Ylimpänä hengellisessä hierarkiassa oli paavi, josta kaikki kirkollinen valta ja valtuudet viime kädessä olivat lähtöisin. Näinhän Roomalaiskatolinen kirkko toimii tänä päivänäkin.

 4. Kulttuurikeskus Tarpoila Myllypurosta
  ELÄVÄ MYLLYPURO SOI!
  Neljän tien risteys.
  Kirkon ja ristin ilmestys.
  Mylly.
  Orpaanporras.
  Sateen pisaroiden kimallus.
  Aurinko heläjää,
  kuinka kirkastus;
  metsä kankaiden
  peitteenä uskallus.
  Myllypuron elämys
  soi sana uus’
  Riemu Remulla valloitus
  käy täällä uudistunut
  sanoitus monipuolisuus.
  Palvelu loistava taloissa.
  Sielujen sanoma Keskuksissa.
  Sanojen Myllerryksissä
  uudistuneissa valoissa.
  Myllypuro monien unelmissa.
  Olla ja elää
  elävässä Myllypurossa.
  Soi sanat uusiutuvassa
  kaupunginosassa.

  Gmail
  Gmail is email that’s intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Vastaa