Mikä saa lähtemään vapaaehtoistoimintaan?

Mikä saa lähtemään vapaaehtoistoimintaan?

”Mikä saa sinut lähtemään vapaaehtoistoimintaan?” Minulla on tapana esittää kysymys aina, kun olen tutustumassa uuteen ihmiseen, joka on kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta. Vastauksia on toki niin monia kuin on vastaajiakin, mutta hyvin usein nousee ajatus muiden auttamisesta. Haluaa jotenkin olla hyödyksi muille. Vapaaehtoistoimintaa määritellessä yleissitovana periaatteena voikin pitää sitä, että toiminta on muiden ihmisten tai yhteisöjen…