Yhteisvastuu 2020 ilmoittautumisen tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Herttoniemen seurakunta
Hitsaajankatu 4
herttoniemi.srk@evl.fi

2. Yhteyshenkilöt
Outi Lantto
outi.lantto@evl.fi
0923403355

3. Rekisterin nimi
Yhteisvastuukeräys 2020 Herttoniemen seurakunta

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Herttoniemen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen toteutukseen ja siihen liittyvään yhteydenpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään Herttoniemen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräykseen osallistuvien tiedot. Rekisteriin kerätään muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien sähköpostissa sekä diakoniaa.net sivustolla toimivassa tapahtumasovelluksessa. Tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana ja sivusto suojattu palomuurilla. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Copy link