Mikä saa lähtemään vapaaehtoistoimintaan?

Mikä saa lähtemään vapaaehtoistoimintaan?

”Mikä saa sinut lähtemään vapaaehtoistoimintaan?” Minulla on tapana esittää kysymys aina, kun olen tutustumassa uuteen ihmiseen, joka on kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta. Vastauksia on toki niin monia kuin on vastaajiakin, mutta hyvin usein nousee ajatus muiden auttamisesta. Haluaa jotenkin olla hyödyksi muille. Vapaaehtoistoimintaa määritellessä yleissitovana periaatteena voikin pitää sitä, että toiminta on muiden ihmisten tai yhteisöjen…

Onni yksillä, kesä kaikilla!

Onni yksillä, kesä kaikilla!

Onni yksillä, kesä kaikilla. Näin sanoo suomalainen sananlasku. Sen mukaan onni ei siis osu kaikkien kohdalle, mutta kesä kylläkin. Varmasti me ihmiset koemme onnellisuuden eri tavoin ja joku kokee olevansa aina epäonninen, vaikka asiat olisivat hyvinkin. Onni siis ehkä osuu kohdalle, sitä ei vain huomata tai haluta ajatella onnena, vaan asioita saatetaan pitää itsestäänselvyyksinä. Uskallan…

Mikä on vapaaehtoistoiminnan rooli yhteiskunnassa?

Mikä on vapaaehtoistoiminnan rooli yhteiskunnassa?

Suomalaisista arviolta 40-45% osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Tämä tarkoittaa joka 3. suomalaista. Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa ihmiset osallistuivat vapaaehtoistoimintaan keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. Kansantaloudellisesti ajatellen vapaaehtoistoiminnan arvoksi voitaisiin siten laskea noin 2,5 miljardia euroa vuositasolla. Ja vaikka taloudellisesi mitattava arvo ei ole keskeistä vapaaehtoistoiminnasta puhuttaessa, on selvää, että vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sillä on meillä…