D-areena: Asumiseen tarvitaan joustavampia ja monimuotoisempia ratkaisuja

Kela ja Kirkko Helsingissä järjestivät loppusyksyllä D-areena-keskustelutilaisuuden, jossa aiheena oli asuminen ja sen kalleus Helsingissä, etenkin vuokra-asujan kannalta. Keskeisimpänä loppupäätelmänä oli tarve monentyyppisiin asumisratkaisuihin sekä asukkaiden yksilöllisten tarpeiden ja tilanteiden huomioon ottamiseen. Yhteisöllinen asuminen olisi myös keino vähentää yksinäisyyttä.

Keskustelemassa oli yhteensä noin 70 helsinkiläistä vuokra-asukasta, päättäjää, vuokra-asumiseen liittyvää toimijaa, median edustajaa sekä Kelan ja diakoniatyön työntekijää.
Tapahtuman ratkaisuehdotukset lähetetään laajemminkin myös päättäjien tietoon.

Näin helsinkiläiset haluavat kehittää asumista kotikaupungissaan:

1. Mitä on hyvä asuminen sinun kohdallasi – millaisia asioita se pitää sisällään?
Keskustelussa korostui turvallisuuden tunne, joka muodostuu mm. asumisen pysyvyydestä. Kun on takeita jatkuvuudesta, voimia ja resursseja vapautuu muuhun elämiseen ja ihminen voi kiinnittyä ympäristöönsä. Vuokrankorotukset ja tarve muuttaa halvempaan asuntoon asumistukimääräysten takia sitä vastoin aiheuttavat jatkuvaa pelkoa poismuutosta.
Myös yhteisöllisyys tukee hyvää asumista. Yhteisöllisyyttä luo esimerkiksi naapurien tunteminen ja sitä tukevat vaikkapa taloyhtiöiden yhteiset tilat.

Ratkaisuehdotus: Turvallisuus ja pysyvyys ovat niin vahvoja hyvinvointia luovia tekijöitä, että raha ei saa olla niin suuressa roolissa asuinpaikkaa määriteltäessä kuin se nykyisin on. Ennen kuin ketään määrätään muuttamaan halvempaan asuntoon toiselle alueelle, tulee katsoa perheen elämäntilannetta kokonaisuutena eli myös esimerkiksi lasten koulujen ja muiden sosiaalisten suhteiden tilannetta.

2. Mitä olet valmis tekemään hyvän asumisen eteen?
Toiveiden mukaista asumista pidetään niin tärkeänä, että ollaan valmiita tinkimään muista tarpeista ja kuluttamaan vähemmän. Ihmiset ovat valmiita myös itse vaikuttamaan asumiseensa käymällä vuoropuhelua ja hakeutumalla yhteistyöhön muiden asukkaiden kanssa.
Hyvä asuminen merkitsee eri ihmisille eri asioita. Erilaiset tarpeet tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin. Erilaisia asumisratkaisuja tulee tukea ja edistää niin kaupungin, valtion kuin yksityisen sektorin voimin. Yhteisöllistä asumista tulee olla tarjolla myös aikuisille, sillä se vähentää yksinäisyyttä ja on ekologisempaa.

Ratkaisuehdotus: Tarvitaan monimuotoisempaa asumista, esimerkiksi yhteisöllistä asumista ja vaikkapa asunto-osuuskuntia. Säädöksien tulee mahdollistaa erilaisia asumisen muotoja. Tarvitaan myös asumista, jossa osan vuokrasta voi kompensoida työpanoksellaan esimerkiksi ympäristöä hoitaen.

3. Mitkä tekijät vaikuttavat asumisen hintaan Helsingissä – mihin me voimme vaikuttaa?

Tässäkin kohtaa keskusteltiin siitä, millaisia asumismuotoja tulevaisuudessa tuetaan ja miten sitä kautta voidaan tukea esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja ekologisuutta. Tarvitaan joustavuutta ihmisten elämäntilanteiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaan niin asumiseen kuin asumisen tukeenkin.
Osallisuutta ja henkilökohtaisten valintojen mahdollisuutta tulee tukea siksikin, että ne motivoivat ja tukevat sitoutumista vastuulliseen asumiseen. Osa asumiskustannuksista tulisi voida kompensoida työpanoksella esim. ympäristöä hoitamalla. Jos asukas maksaa aina itse ainakin osan vuokrastaan (tuetussakin asumisessa), vuokran säännöllisestä maksamisesta voitaisiin “palkita”.

Ratkaisuehdotus: Vuokra-asukkaiden tulee saada lisää mahdollisuuksia vaikuttaa asumiseensa ja sitä kautta myös sen hintaan. Tarvitaan keinoja, joilla asukkaita kannustetaan ottamaan itse vastuuta asumisestaan: esimerkiksi asuntoa ja ympäristöä kunnossa pitämällä vuokra laskee.

4. Mitä voisimme oppia toisiltamme eli miten voisimme yhdessä vaikuttaa asumiseen Helsingissä?

Asumisneuvonnan lisääminen ja yhden luukun periaate olisivat sekä vuokranantajien että vuokralaisten etu. Ongelmien ennalta ehkäisy ja niihin aikaisessa vaiheessa tarttuminen tulee aina edullisemmaksi kuin asioiden korjaaminen esimerkiksi häädön jälkeen.

Myös taloudellista tukea tulee kehittää monimuotoisemmaksi: entäpä jos vuokranantaja, joka ei peri huoneistosta korkeinta vuokraa, saisi veroetua?

Ratkaisuehdotus: Asumisneuvontaa tulee lisätä tuntuvasti. Tuen ja neuvonnan tulee olla kokonaisvaltaista (yhden luukun periaate), jotta ihmisen elämäntilannetta katsotaan kokonaisuutena ja apua saa yhdestä paikasta pirstaleisen avun sijaan. Neuvonnan tulee myös olla pitkäkestoista yksittäisten tukitoimien sijaan.

Taustaa
Asuminen valikoitui ensimmäisen D-areenan aiheeksi, koska asumisen kalleus vaikuttaa niin Kelan kuin kirkon diakoniatyönkin asukkaiden arkeen. Korkeat asumiskulut ovat tärkein syy, minkä vuoksi helsinkiläiset hakevat taloudellista apua diakoniatyöstä.

Lue lisää nettiuutisesta.

Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!


Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.