Näkökulmia kristilliseen vertaistukeen

Virpi on entinen päihderiippuvainen ja eräs Vuosaaren seurakunnan vapaaehtoinen. Hän kertoo seuraavassa kristillisen vertaistukiryhmän toiminnasta Vuosaaressa.

”Vaikka päihdetyön määrärahoja on vuosi vuodelta leikattu mm. hoitopaikkoja lakkauttamalla, toimii onneksi erilaisia vertaistukiryhmiä, kuten AA, NA ja AAL. Vapaaehtoisvoimin pyörivät ryhmät ovat pitkälti omavaraisia ja mihinkään organisaatioon sitoutumattomia. Ainoa ehto jäsenyyteen on oma halu raittiuteen ”päivä kerrallaan”. Ryhmissä noudatetaan 12 askeleen toipumisohjelmaa, joka on muotoutunut tosielämän kokemuksista. Se on osoittautunut toimivaksi jokaisen kohdalla, joka on vilpittömästi sitoutunut sen noudattamiseen.

Meitä on monia erilaisista päihderiippuvuuksista kärsiviä myös kristillistä uskoa tunnustavien joukossa. On ilmennyt suuri tarve kokea yhteyttä ja vertaistukea selkeästi Raamatusta ammentavan toipumisohjelman avulla. Niinpä Vuosaaressa aloitti joulukuussa 2015 kristillinen 12 askeleen ryhmä Original Group (OG). Ryhmä kokoontuu lauantaisin klo 15 Albatrossissa Vuosaaren seurakunnan tiloissa. Toiminnan aloittamisen mahdollisti seurakunnan ja Diakonissalaitoksen järjestämä yhteisövalmennuskurssi, jonka tarkoitus oli kehittää päihteetöntä toimintaa Itä-Helsingin alueelle.

Itse kurssilla mukana olleena ja OG–ryhmän vetäjänä voin kiitollisena todeta: ”Tämän ryhmän perustaja on ollut Jumala armossaan”. Ryhmä on alusta alkaen täyttynyt todella sitoutuneista jäsenistä, jo uskossa olevista tai uskolle avoimista henkilöistä. Ryhmässä on turvallinen ja armollinen ilmapiiri.

On selvästi koettu, että Jeesus on läsnä hoitamassa ja vapauttamassa sanansa ja Henkensä kautta. Saamme myös rukoilla yhdessä Hänen nimessään. On suuri siunaus ja ilo, että ongelmat uskaltaa nostaa rehellisesti esiin ja jättää ne rakastavan Jumalan käsiin ja Hänen työpöydälleen käsiteltäväksi. Olen ryhmässä nähnyt ja itsekin omakohtaisesti kokenut, ettei ole olemassa niin suurta pimeyttä, mitä Jumalan valo ei voisi paljastaa tai armo ja totuus vapauttaa.”

Kiitollisena ryhmän perustamisesta,

Virpi

Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!


Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös...

2 kommenttia

 1. Armas Merisalmi
  1.07 (2 tuntia sitten)

  -> daniel.rasanen
  Hei,

  Pohdittavaa: Mitä hierarkista eroa on tämän päivän evankelisluterilaisella tai roomalaiskatolisella hierarkialla verrattuna tämän päivän papiston ja maallikon suhteen?

  Martti Luther

  Saksalainen Martti Luther ( 1483 – 1546 ) käynnisti Eurooppaa syvällisesti muuttaneen uudistusten ketjun. Luther oli munkkina katolisessa augustinolaisluostarissa ja etsi ahdistuneena vastauksia elämän ja uskon kysymyksiin. Lutherille kirkastui ajatus; ihminen pelastuu ainoastaan Jumalan armon ansiosta.

  Syntyi reformaatio , jonka yksi tärkeimmistä taustavaikuttajista oli maailmankuvan avartuminen. Myöhäiskeskiajalla syntyi kansallisvaltiota korostava ajattelutapa, jonka mukaan valta oli kansan antamaa, ei jumalallista alkuperää.

  Kirkon suhde valtioon määriteltiin kahden regimentin eli hallintovallan opissa. Yhteiskunnassa vaikuttaa maallinen esivalta että kirkko, ja molemmilla on omat erityiset tehtävänsä.

  Uskonnollisissa yhteisöissä on erilaisia rooleja, joita ohjaavat säännöt ja totutut käytänteet. Roolit muodostavat hierarkian, jossa korkeimpana on uskonnollinen johtaja ja alimpana maallikko. Korkeaa asemaa ilmentävät erilaiset statussymbolit, kuten vaatetus ja arvokkaat esineet.

  Toisena esimerkkinä oppikirjan kuvastona esitän Paavi Papa Franciscon ja hänen Katolisen kirkon hierarkiansa. Aikoinaan ihmiset jaettiin kahteen luokkaan, maallikoihin ja papistoon. Maallikot kuuntelivat ja tottelivat ja olivat passiivisen vastaanottavaisia. Maallikot eivät olleet täysivaltaisia ja he olivat papiston johdon alaisia. Papisto sen sijaan oli vihkimyksensä perusteella kirkon luova ja toimiva osa. Hengellinen valta oli keskitetty piispalle. Hänellä oli sekä hengellinen johto, tuomiovalta että rajoittamaton taloudellinen hallintaoikeus kirkkoihin ja kaikkeen niiden omaisuuteen. Piispa asetti papit virkaansa ja häneltä he saivat valtuutensa suorittaa pyhiä toimituksia. Ylimpänä hengellisessä hierarkiassa oli paavi, josta kaikki kirkollinen valta ja valtuudet viime kädessä olivat lähtöisin. Näinhän Roomalaiskatolinen kirkko toimii tänä päivänäkin.

 2. ELÄMÄN RIKKAUS SEURAKUNNISSA ( diakonia kohti ajatonta ikonia )
  ON  TEKIJÄ VIERAILEVA KIRJOITTAJA
  Kävellen heinikossa ihmettelen.
  Ken rakkautta koskettaa ihmisen.
  Kohtaan kummallisen eläimen.
  Koirankopissa; kynttilän valossa –
  runoilen.
  Tavat Taivaan lupia,
  jo suokoot.
  Ritarit jalouden tuokoot.
  Maan laulujen, sanojen, lauseiden
  ja kuun merien sinisten merien yllä!
  Sinun sineesi sinisten merien taivaalla.
  Kasvaa kohtalon oivallus –
  kyllä.
  Ei kauniinpaa ja ei
  ihanenpaa,
  kuin kosketus sekä
  hellyyden rajaton usva.
  Sanoit sen.
  Sanonut en.
  Rakkauden.
  Toisto unelmien.
  Ehkä jonain päivänä tai viimeistään huomenna.
  Toivon mukaan sanoitetaan.
  Toivoa ylistetään.
  Sielut toiviomatkaan kiidätetään.
   
   

  Kotorannan leirin yksi kohokohta oli ”Jouhimummon talleilla” käyminen
   1. Tutkielman tarkoitus
  Tutkielman tarkoituksena on syventää yksilön suhdetta uskonnon opetuksen vaikutusta yksilöön eli oppijaan. Vaikutusta käsitellään runomuodossa. Runo puretaan syyskuusta 2015 toukokuuhun 2016 asti. Tutkielmassa syvennytään uskonnon tunnetilojen vaikutusta mielentilan ja kokemuksen kautta.
  2. Syväluotaus uskontoon runoudessa runoilijalta.

  Kävellen heinikossa ihmettelen.
  Ken rakkautta koskettaa ihmisen.
  Kohtaan kummallisen eläimen.
  Koirankopissa; kynttilän valossa –
  runoilen.
   Heinillä kävely on kuvaus Jeesuksen syntymästä ja merkityksestä. Vertauksena on ihminen ja syntymä tallissa eläinten luona asuessaan köyhänä. Jeesus toi rakkauden kaikissa muodoissaan elämänsä varrella. Kynttilän valo ja runo, kuin Betlehemin tähti Itämaan tietäjille.
  3. Taivaallinen kosketus

  Tavat Taivaan lupia,
  jo suokoot.

  Tässä tuodaan esiin kosketuspinta, jonka merkityksenä on luvanvarainen olemassaolo eli Pyhän Hengen tuleva vaikutus ihmiskunnalle.

  4. Opetuslasten merkitys

  Ritarit jalouden tuokoot.
  Maan laulujen, sanojen, lauseiden
  ja kuun merien sinisten merien yllä!
  Sinun sineesi sinisten merien taivaalla.
  Kasvaa kohtalon oivallus –
  kyllä.

  Kohtalon oivallus tarkoittaa maallisen ja taivaallisen kosketuspintaa sekä elämää. Jeesus antoi Isältään elämän merkityksen; armon, rakkauden ja toivon. Voimakkaan tunnetilan uskon mielekkyydestä ja uskonnon kasvusta elämän sekä kuoleman välimaastossa.

  5. Inhimillisen kosketuksen laupeus

  Ei kauniinpaa ja ei
  ihanenpaa,
  kuin kosketus sekä
  hellyyden rajaton usva.

  Elämän koettelemuksissa ihminen kokee tuskaa, helpotusta ja epätoivoa. Yksilönä ja ihmisenä tunnustan uskoa kristittynä. Anteeksiannon syväluotaus ja viimeinen ehtoollinen.

  6. Evankeliumin viesti

  Sanoit sen.
  Sanonut en.
  Rakkauden.
  Toisto unelmien.

  Apostolien merkitys uskon sanansaattajina luomakunnalle. Unelmien toisto on rakkauden merkitys ja uskon sanansaatto.

  7. Evankeliumi uskossa

  Ehkä jonain päivänä tai viimeistään huomenna.
  Toivon mukaan sanoitetaan.
  Toivoa ylistetään.
  Sielut toiviomatkaan kiidätetään.

  Uskon merkitys ihmisen sielunmatkassa ja maisemassa kiteytyy toivon käsitteeseen. Rikkauteen odottavan matkasta ja sanoman synnystä ympäri maailman, jotta kaikilla olisi toivoa. Tässä diakonialla on ns. lähetystyö.
  Armas Merisalmi
  asukas
  Asukaskoti Tarpoila, kristillinen yhteisö
  Myllypuro, Helsinki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.