Työikäinen, älä tee huonoja päätöksiä kriisin keskellä

Rahahuolia?

Työpaikkakiusaamista?

Läheisen sairaus?

Ero?

Alentunut ammatillinen itsetunto?

Paineistettu työelämä kuormittaa. Työikäisten työssä jaksaminen, työpaikoilla viihtyminen ja arjen laatu puhuttavat tänä päivänä. Epävarmuuden ilmapiiri ja pirstaloitunut arjen ja työnpiiri heijastuvat työikäisten arkeen erilaisina kuormitustekijöinä. Myös työelämän ihmissuhteet voivat aiheuttaa mielipahaa. (Salin ym. 2021, Helske ym. 2021, Lindblom 2021.) Nykyisenlaisessa työelämässä työn kuormituksesta on yhä vaikeampi palautua.

Huolia on monenlaisia. Vaatimusten ja voimavarojen väliset äkilliset muutokset haastavat arjenhallintaa ja vievät helposti ajatusten syövereihin. Huolien keskellä olo on neuvoton. Kun mitättömyyden tunteet ottavat vallan, joutuu mieli helposti ylimääräisille kierroksille. Jokainen tunnistaa varmasti ikävän olotilan kun uni häiriintyy ja mielen täyttävät loputtomat kysymykset ja epätietoisuuden tunteet.

Akuutin kriisin aikana tehdyt äkkinäiset päätökset ja reagointi saattavat kuitenkin säteillä pitkälle tulevaisuuteen ja aiheuttaa ylimääräistä harmia ja ahdistusta. Tilanteisiin ylireagointi lisää jännitteitä ja väärinymmärrysten mahdollisuutta.

On siis väliä, milloin, missä tilanteessa ja kenen kanssa tilannetta ratkaistaan. Kun usean asian kasaantuminen ja yllättävät tapahtumat heikentävät jaksamista ja sumentavat näkymiä, on läheiselle tukihenkilölle tarvetta.

Lauttasaaren diakoni Taina Viherkari kertoo, että oman olon ja tilanteen sanoittaminen auttavat jo itsessään ja jäsentävät ongelmaa. Taina on huomannut, että pieni kiireetön keskusteluhetki arjen keskellä vähentää stressiä ja auttaa eteenpäin.

’’Altavastaajaksi ei tarvitse jäädä. Meissä jokaisessa on tietoa ja osaamista. Tunnemme oman itsemme ja osaamme navigoida ulos ongelmistamme. Kanssakulkijan kanssa matkanteko tuntuu usein kuitenkin turvallisemmalta ja häneltä saa tukea silloin kun omat voimavarat eivät riitä… Kannattelemme toisiamme joka päivä, miksei siis myös hädän keskellä.’’- diakoni Taina Viherkari

Parhaimmillaan läheisen henkilön kanssa keskustellessa voi löytyä uusia ja ratkaisevia oivalluksia. Puhuminen ja asioiden selvittely taklaavat tilanteiden eskaloitumista ja pitkäaikaisvaikutuksia. Keskustelujen kautta voi rohkaistua vahvistamaan omaa ääntä ja toimijuutta.

Arjen olkapää on avuksi myös silloin kun ikävää tilannetta joutuu sietämään pidemmän ajanjakson. Pinnalla pysyminen ja tilanteen yli kelluminen vievät voimia, ja tällöin muutostukihenkilö on tukena kriisin eri vaiheissa.

Asia selvä. Mutta miksi avun saaminen voi sitten tuntua vaikealta?

Vaikeista asioista puhuminen ei ole helppoa, eikä esimerkiksi perheenjäsenten tai ystävien kuormittaminen tunnu kaikista sopivalta. Matalan kynnyksen apu ja esimerkiksi terapiapalvelut ovat akuutin ja pienen hädän kyseessä ollessa kalliita ja osin vaikeasti saavutettavia. Keskusteluapua kannattaa kuitenkin tiedustella. Apu voi löytyä läheltä.

Myös seurakunnissa on ammattilaisia, joiden kanssa ja joiden kautta voi purkaa turvallisesti erilaisia elämäntilanteita ja huolta. Työnohjaajat, diakonit ja muut ammattilaiset ovat apunasi elämän eri käänteissä. Apua saadakseen ei tarvitse olla kirkon jäsen. Kirkko palvelee kaikkia avuntarpeessa olevia.

Keväällä 2023 seurakunta tarjoaa työikäisille maksutonta lyhytterapiaa. Paikkoja on rajoitetusti. Varaa aikasi keväälle sähköpostiosoitteista niina.marjanen@evl.fi tai Maija.saario@evl.fi.

 

Tärppejä huolien keskelle;

  • Tunnista tuentarpeesi
  • Älä jää yksin, kun elämä yllättää. Etsi tukihenkilö, ystävä tai tuttu jolle voit sanoittaa huoltasi.
  • Puhuminen auttaa!
  • Älä tee suuria ja äkkinäisiä päätöksiä väsyneenä
  • Jos lähihenkilöä ei ole. Kysy tukea esimerkiksi oman seurakuntasi diakonilta. Diakoni on korkeakoulutettu sosiaalialan ammattilainen.
  • Lamaannuksen keskellä hakeudu avun piiriin. Pitkään jatkunut stressi sairastuttaa ja laskee toimintakykyä.
  • Ongelmasi ei ole liian pieni käsiteltäväksi tai liian suuri selvitettäväksi.
  • Tunnista roolisi. Jokainen on osa ratkaisua. Ongelmat täytyy tuoda esille, vaikka asia tuntuisi vaikealta.
  • Aina ei tarvitse vetää käsijarrusta vaan pienempikin korjausliike voi olla riittävä
  • Älä häpeä tilannettasi. Jokainen kohtaa elämänsä aika karikon tai useampia. Haastavat tilanteet kuuluvat elämänkirjoon.

 

Kirjoitus on ideoitu pienyrittäjähankkeen Niina Marjasen ja hanketyöntekijä, yrittäjä Anna Kohon keskustelujen ja yhteistyön pohjalta. 

Lähteet

Helske, S., Ylöstalo, H., ja Koskinen H. (2021) ”Samassa myrskyssä mutta eri veneissä.” COVID-19 ja eriarvoisuus. Yhteiskuntapolitiikka 86.5-6 (2021): 585-596.

Lindholm, J (2022) Työn kuormitus ja työuupumus. Psykologiliiton julkaisu. Luettavissa osoitteessa; Työn kuormittavuus ja työuupumus | Psykologilehti

Salin,M., Otonkorpi-Lehtoranta, K., Hakovirta, M., Kaittila, A. (2021) Työ ja perhe-elämän hämärtyvät rajat: Suomalaisten äitien työ- ja perhe-elämän rajapintojen hallinnan strategiat korona-arjessa. Työelämäntutkimus 19 (4) s. 570−594.

Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!


Haluatko lisää? Tilaa tieto uusista artikkeleista sähköpostiisi!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.